image

Cố vấn học tập tận tâm

 • THS. PHẠM LỆ DUNG
 • 134 bình chọn
 • Khoa Logistics – Thương mại quốc tế
 • Hạng mục: Cố vấn học tập tận tâm
 • THS. LÊ NGỌC ĐỨC
 • 113 bình chọn
 • Khoa Kinh tế – Quản trị
 • Hạng mục: Cố vấn học tập tận tâm
 • THS. NGÔ HÙNG DŨNG
 • 37 bình chọn
 • Khoa Thiết kế – Nghệ thuật
 • Hạng mục: Cố vấn học tập tận tâm
 • THS. VÒNG CHÁNH KIẾU
 • 222 bình chọn
 • Khoa Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn
 • Hạng mục: Cố vấn học tập tận tâm
 • THS. PHẠM NGỌC CHÂU
 • 98 bình chọn
 • Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa quốc tế
 • Hạng mục: Cố vấn học tập tận tâm