image

Tiêu Chí Đánh Giá

 • Cố vấn học tập tận tâm: Danh hiệu Cố vấn học tập tận tâm nhằm tôn vinh những Giảng viên luôn quan tâm, tư vấn, hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường; lan toả những giá trị tích cực, phát huy năng lực của sinh viên Hoa Sen.

Thể Lệ Bình Chọn

 • 1. Mỗi sinh viên Hoa Sen được tham gia bình chọn 01 (một) lần cho mỗi đề cử và không giới hạn số lượng đề cử bình chọn.

 • 2. Sinh viên Hoa Sen tham gia bình chọn sẽ đăng ký và đăng nhập bằng tài khoản email sinh viên do trường Đại Học Hoa Sen cung cấp

 • 3. Thời gian bình chọn: từ ngày 24/10/2022 đến hết ngày 30/10/2022

Hướng Dẫn Tham Gia Bình Chọn

 • Bước 1: Truy cập vào website: https://senawards.hoasen.edu.vn (trên thiết bị di động hoặc máy tính)
 • Bước 2: Đăng ký tài khoản bình chọn bằng email sinh viên do trường ĐH Hoa Sen cung cấp
 • Bước 3: Kích hoạt tài khoản vừa đăng ký
 • Bước 4: Đăng nhập bằng tài khoản vừa đăng ký và kích hoạt ở Bước 3
 • Bước 5: Nhấn bình chọn cho ứng viên sáng giá cho từng hạng mục đề cử


Thể Lệ Tính Điểm

Kết quả giải thưởng sẽ được tính dựa trên:

 • 60% Số điểm từ Hội đồng giám khảo

 • 40% Số điểm từ số lượng bình chọn trên website


Bình chọn ngay