ThS. Nguyễn Phượng Hoàng
Giảng viên, Khoa Công nghệ thông tin

Phần thưởng mà tôi nhận được đó chính là sự thành công của sinh viên. Và tôi thấy hạnh phúc khi có những sinh viên đã áp dụng những kiến thức được học vào công việc cũng như xin trợ giúp giải pháp giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, các sinh viên đang theo học cũng là nguồn cảm hứng tạo cho tôi tinh thần học hỏi tìm hiểu thêm kiến thức vì “các câu hỏi khó của sinh viên chính là vấn đề mà người dạy phải tìm câu trả lời” đồng thời tìm kiếm nguồn thông tin tri thức trên web, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp cũng như phát triển môn học đáp ứng xu thế xã hội hiện nay. Tôi cũng sẳn sàng sắp xếp thời gian và công việc để cùng tham gia một vài hoạt động với các bạn, qua đó thì mới hiểu sinh viên nhiều hơn, sự mong muốn kiến thức cần thiết cho công việc sau này, do vậy tôi phải cập nhật kiến thức và trình bày bổ sung qua các bài giảng.

Song song với đó, môi trường làm việc hiện nay cùng với các đồng nghiệp thân thương cũng đã trợ giúp thông tin cho tôi trong việc xử lý học vụ, các hoạt động phong trào nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sự hỗ trợ nhiệt tình và vui tươi từ các đồng nghiệp của Trung tâm Tuyển sinh đã tạo cho tôi cảm giác hạnh phúc khi tham gia các hoạt động hướng nghiệp cũng như tư vấn tuyển sinh đạt kết quả mong đợi.