Thạc sĩ Nguyễn Hồng Ân hiện là Giám đốc Chương trình Tâm lý học và Phụ trách Trung tâm Nghiên cứu và Tham vấn Tâm lý tại Đại Học Hoa Sen. Thầy nhận bằng Thạc sĩ Khoa học về Tâm lý tại Đại học Massey – New Zealand theo chương trình New Zealand ASEAN Scholarship. Trọng tâm nghiên cứu của Thầy là về khái niệm an lạc (well-being) của người Việt Nam cũng như những ứng dụng của trị liệu tâm lý trên các nhóm dân số khác nhau. Thầy cũng đặc biệt quan tâm tới việc sử dụng tiếp cận Nhận thức – Hành vi và Hiện sinh trong trị liệu tâm lý.

Thầy tin tưởng rằng thông qua các tiêu chuẩn khoa học và đạo đức chuyên môn, tâm lý học có thể góp phần tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Trong những năm qua, Thầy thường xuyên tham gia và hỗ trợ các dự án cộng đồng khác nhau làm việc với học sinh – sinh viên, người cao tuổi, những cá nhân bị tác động bởi bạo hành, …

Gắn bó với Đại học Hoa Sen từ năm 2014 và đồng hành cùng Bộ môn Tâm lý học ngay từ những ngày đầu thành lập, Thầy chủ tâm xây dựng Chương trình Tâm lý học với trọng tâm phát triển sinh viên qua 3 trụ cột Khoa học – Ứng dụng – Nhân bản. Đây là những khía cạnh quan trọng để sinh viên có thể phát triển một cách toàn diện và tạo ra những đóng góp tích cực cho xã hội. Thầy hi vọng Đại học Hoa Sen sẽ luôn giữ vững được bản sắc của mình là năng động, dân chủ, yêu thương và khai phóng. Đó là chất keo gắn kết tất cả Giảng viên – Nhân viên – Sinh viên, là nền tảng vững chắc để Đại học Hoa Sen luôn tiếp nối