Thầy Phong tham gia vào Đại học Hoa Sen từ cuối năm 2014 và được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm chương trình từ năm 2018. Trải qua gần 7 năm giảng dạy và làm việc tại đây, thầy luôn hoàn thành đúng thời hạn các công việc đề ra, từ việc giảng dạy, ra đề thi, chấm bài kiểm tra nhập điểm lên hệ thống cho đến việc ngồi hội đồng báo cáo đề án thực tậo, đảm bảo chất lượng đề kiểm tra và thi không có sự cố xảy ra cũng như thực hiện đầy đủ quy chế học vụ, tổ chức kiểm tra giữa kỳ và coi thi cuối kỳ theo sự phân công của Phòng Đào tạo.

Ngoài ra, thầy luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ của một Chủ nhiệm chương trình trong việc xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo các khoá, các đề cương môn học; điều phối các môn học đề án cũng như thực tập; cố vấn cho sinh viên các khoá trong vấn đề học tập, lộ trình học, đăng ký môn học, chuyển ngành, giúp các sinh viên trong những vấn đề phát sinh và hướng dẫn các em đến các dịch vụ hỗ trợ phù hợp.

Thầy luôn tích cực tham gia các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tổ chức hội thảo workshop cho Khoa về các nội dung học thuật cũng như tuyển dụng và thực tập. Thầy tạo điều kiện cho các bạn sinh viên đi thực tế tại doanh nghiệp và giúp các bạn có được kiến thức thực tiễn nhất. Những hoạt động của thầy đã tạo nên sự phát triển vững mạnh của ngành Tài Chính – Ngân hàng.