Chào các em sinh viên,

Tôi là Đào Duy Tân, giảng viên Chương trình Luật Đại cương Khoa Luật HSU. Tôi bắt đầu công tác tại HSU từ ngày 16.12.2014. HIện tại tôi đang đảm nhận việc giảng dạy các môn Pháp Luật Đại Cương;  Luật Kinh Tế; Luật Du lịch; Luật Lao động và BHXH, Luật và Đạo Đức Kinh Doanh  cho sinh viên Khoa Kinh Tế & Quản Trị và các Khoa khác trong trường.

Ngoài công việc chính là giảng dạy, hiện nay tôi còn hành nghề luật sư tại Công ty Luật TNHH Đào Duy với chức vụ Giám đốc công ty từ 2014 -2021. Tôi tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân tại Tòa án các cấp trong các vụ án kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, hôn nhân & gia đình. Tôi đang là thành viên chính thức của Hội Luật Gia TPHCM – Đoàn Luật Sư TPHCM- Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam. 

Tôi có 18 năm kinh nghiệm làm Chủ doanh nghiệp tư nhân (1992-2010), 10 năm kinh nghiệm về giảng dạy đại học (2011-2021) và 12 năm kinh nghiệm với nghề luật sư (2009-2021).