– Chiến sĩ chống dịch Covid_19 trong suốt thời gian diễn ra dịch đến nay.

– Giải Sao Tháng Giêng do Trung ương hội sinh viên trao tặng.

– Chỉ Huy Phó chương trình Mùa Hè Xanh 2021

– Phó chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Hoa Sen

– Thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên năm học -2020-2021