• Phòng Công nghệ thông tin (CNTT) là phòng nghiệp vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám hiệu trường Đại học Hoa Sen. Được giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ hệ thống mạng máy tính và trang thiết bị CNTT, hệ thống ERP. Các thành viên của Phòng CNTT có sự kết hợp chặt chẽ giữa CNTT và chuyên môn về nghiệp vụ trong quản lý đào tạo, sinh viên và giảng dạy tại Đại học Hoa Sen.
  • Sớm hình thành ngay từ đầu, phòng CNTT đã và đang nỗ lực hết mình để đáp ứng tốt nhiệm vụ Trường, Ban giám hiệu giao, tìm hiểu và ứng dụng công nghệ tiên tiến, thiết lập một môi trường làm việc số hóa tại Đại học Hoa Sen. Mục tiêu của Phòng CNTT là tiến tới xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo kịp xu thế công nghệ hiện tại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Trường nói riêng và xã hội nói chung về lĩnh vực CNTT.
  • Trong thời gian tới Phòng CNTT sẽ tiếp tục xây dựng các công cụ hỗ trợ trong việc dạy- học dành cho Giảng viên, Sinh viên trên mọi nền tảng vì đó là một xu thế trong kỷ nguyên số.
  • Ngoài ra phòng cũng hỗ trợ BGH xây dựng chiến lược CNTT, các quy định và chính sách về hệ thống thông tin; an ninh và an toàn thông tin; mạng lưới; tài khoản người dùng và tất cả các hoạt động liên quan đến CNTT.