Giải khuyến khích Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học – Eureka” năm 2021 với đề tài Trang trí Nội thất Công trình Giáo dục “Trung tâm Giáo dục Trẻ khiếm thị Senerity”

Trung tâm Giáo dục Trẻ khiếm thị Senerity là cầu nối giúp trẻ khuyến thị tiếp cận tri thức giáo dục phổ thông và rèn luyện những xúc cảm giác quan, trong không gian hỗ trợ có điều hướng trên tường và mặt đất qua những hình thù đối tượng và bề mặt vật liệu.