1.Chương trình “Cafe sáng cùng gen Z” thuộc đài tiếng nói nhân dân TPHCM VOH mời để nói về chủ đề “Giáo dục khai phóng”.

2.Là 1 trong 4 đội trưởng của chương trình tranh biện GenZ – Thế Hệ Dẫn Đầu do Đại học Hoa Sen tổ chức.

3.Á Quân cuộc thi viết My Smart City 2025 do Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức

4.Á Quân cuộc thi tranh biện Southern Vietnam British Parliamentary debate academy do Đại học Hoa Sen tài trợ.

5.Quán quân cuộc thi 3W Debate Contest do tổ chức Youth+ TPHCM tổ chức.

6.Quán quân cuộc thi Debattle 2021. Tổ chức The Grand Tour Summer Camp & Ethics Bowl Vietnam 2021 – sân chơi giáo dục cho các bạn trẻ.