Trưởng ban tổ chức Xuân Tình nguyện 2021 – khoa Công Nghệ Thông Tin

Trưởng ban tổ chức Nguyệt Hỷ Đoàn Viên 2021

Phó ban tổ chức chiến dịch Mùa Hè Xanh 2021 trường Đại học Hoa Sen

Chiến sĩ hỗ trợ công tác chống dịch Covid_19 tỉnh Bình Dương.

Hỗ trợ công tác tiêm chủng Vắc xin Covid_19 tỉnh Bình Dương.

Tặng quà cho các bạn sinh viên Hoa Sen đang kẹt lại TP. Hồ Chí Minh do dịch bệnh.

Thành viên Ban tổ chức Tiếp sức mùa thi 2021

Trưởng ban tổ chức Xuân tình nguyện 2022 – khoa Công Nghệ Thông Tin