Lên ý tưởng, đạo diễn và sản xuất MV “Nghe nhạc anh mỗi khi buồn” của Trịnh Trung Kiên, đạt 12k likes và 347927 views