Dự án “Stop, I’m A Child” kết hợp cùng tổ chức OBV và Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân” và được chọn là dự án Road To Miss Universe