1.CUỘC THI “CHIẾN THẮNG COVID”

2.DỰ ÁN TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI THẦM LẶNG

3.CỔ VŨ TINH THẦN CHỐNG DỊCH

4.MINIGAME ONLINE “TRUNG THU LÀ?”

5.HOẠT ĐỘNG TRI ÂN NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2021

6.CUỘC THI “NOEL NO END”