• Hạng Nhất Đôi nam Nội bộ Sinh Tố
  • Hạng Nhì Đôi nam Đại hội TDTT Phường Bình Trị Đông A lần V – 2021
  • Hạng Ba Đôi nữ Tân niên Nội bộ Sinh Tố
  • Hạng Ba Đôi nam CLB Family Badminton – Tân Việt
  • Hạng Tư Đôi nam nữ Đại hội TDTT Phường Bình Trị Đông A lần V – 2021