Chị Nguyễn Thị Vân là Thư ký khoa Thiết kế và Nghệ thuật. Chị công tác tại ĐH Hoa Sen từ năm 2010 đồng thời chị còn là cựu Sinh viên ngành Quản trị văn phòng khóa 2006, hơn 15 năm học tập và làm việc tại đây chị yêu quý và xem Hoa Sen như ngôi nhà thứ hai của minh.

Chị luôn tâm niệm khi làm việc luôn phải dựa trên trách nhiệm, hỗ trợ Giảng viên và Sinh viên trong công tác chuyên môn thường xuyên của khoa hết mình. Chị cũng chủ động hỗ trợ sinh viên trên nhiều hình thức như email, zalo, messenger, điện thoại, tin nhắn, trực tiếp tại Văn phòng Khoa.