Tiến sĩ Luật (Cộng hòa Pháp) – Kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan công và tư:

  • Văn phòng công bố Bất động sản – Trung tâm hành chính công Lyon, Pháp.
  • Chi cục thuế doanh nghiệp – Thành phố Lyon, Pháp.
  • Trợ lý Giám đốc – Công ty đào tạo ngắn hạn ABIS, thủ đô Paris, Pháp.
  • Giảng viên Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP. HCM.
  • Giảng viên thỉnh giảng Chương trình Thạc sĩ Đại học Paris Sorbonne.
  • Cố vấn cao cấp – Công ty Luật UpCounsel, TP. HCM, Việt Nam.

Thành viên sáng lập Khoa Luật HSU; Trưởng Ban dự án mở hai ngành Luật: ngành Luật Kinh tế – chuyên ngành Luật Kinh doanh số và ngành Luật Quốc tế – chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế; Tác giả của các bài báo khoa học uy tín.

Trong năm học vừa qua, cô đã tổ chức thành công lần đầu tiên tại HSU cuộc thi “Sinh viên giỏi luật” thu hút được các bạn sinh viên của các ngành học khác tham gia.

Cô thực hiện các chiến lược quan trong và đột phá nhằm hướng tới chăm sóc sinh viên như: Chương trình thực tập nhận thức dành cho sinh viên năm 2 chuyên ngành Luật, cô đã thực hiện trao đổi và ký kết hợp tác với 7 doanh nghiệp trong nước, 2 doanh nghiệp đa quốc gia, 2 doanh nghiệp nước ngoài nhằm chuẩn bị môi trường trải nghiệm cho sinh viên Luật trong tương lai. Bên cạnh đó, cô cũng thực hiện Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế dành cho các bạn sinh viên có năng lực chuyên môn giỏi và ngoại ngữ tốt để trao đổi sinh viên với các trường Đại học Paris Sorbonne, Đại học Hoàng gia Luật-Kinh tế Campuchia…

Ngoài các hoạt động dành cho sinh viên, cô cũng tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức như 8/3, 20/11… cô đạt giải áo dài trong cuộc thi Tỏa ngát hương sen.