Cô Đỗ Thị Lệ Thu là Giảng viên với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy ngành Kế toán. Cô luôn tận tâm, yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm. Luôn lấy kết quả học tập của sinh viên làm niềm vui và sự phấn đấu của mình. Luôn mong muốn sinh viên của Ngành, của Trường có chất lượng học tập tốt hơn để ngày càng được xã hội công nhận và đánh giá cao hơn.