Dự án giáo dục – giải trí MEC Podcast

3 series, với hơn 1200 lượt nghe trên Spotify, Podcast, Anchor

Ký HĐ với nền tảng Soundio

Link podcast: https://open.spotify.com/show/4Hw3zFm2eJvLnJF20vztQu?si=746a0caf81c54681