Dance Video “Never had I ever”

– Ngày ra mắt: 19/02/2021

– Thành tích: Hơn 400 likes và gần 11k lượt xem

– Link: https://www.facebook.com/boundcrusherscompany/videos/333373051387083