• Hạng Nhất Đôi nữ GN Badminton
  • Hạng Nhất Đôi nữ Tân niên Nội bộ Sinh Tố
  • Hạng Nhất Đôi nam nữ Đại hội TDTT Phường Bình Trị Đông A lần V – 2021
  • Hạng Nhất Đơn nữ Quận 10
  • Hạng Ba Đôi nữ Ẩm thực Trần
  • Hạng Ba Đôi nam nữ Âm thực Trần
  • Hạng Ba Đôi nữ Ẩm thực Trần
  • Hạng Ba Đôi nữ Củ Chi
  • Hạng Ba Đôi nam nữ Nội bộ Thiên Minh
  • Hạng Ba Đôi nam nữ Quận 7
  • Hạng Ba Đôi tổng hợp Nội bộ CLB CMTD