Chị Vũ Thị Dinh là chuyên viên học vụ thuộc phòng Đào tạo đại học, đã làm việc tại Đại Học Hoa Sen trên 15 năm. Chị hỗ trợ xử lý các yêu cầu học vụ của Phòng đào tạo đại học, giúp giải đáp các thắc mắc của SV, nhân viên, giảng viên về quy định, quy chế đào tạo của trường, chương trình đào tạo, giúp SV nắm vững các yêu cầu của chương trình đào tạo

Ngoà ra, chị Dinh còn hỗ trợ khoa, TTTNVLSV trong công tác cảnh báo học tập cho SV: cảnh báo SV học tập kém, SV tạm ngừng học, SV …Theo dõi xử lý tổng hợp, phân tích số liệu sinh viên, tiến độ học tập, tốt nghiệp của sinh viên.

Chị luôn có tinh thần làm việc sôi nổi, nhiệt tình hỗ trợ, hợp tác tốt, hướng dẫn và trao đổi kinh nghiệm với nhân viên các bộ phận khác cũng như nhân viên trong phòng. Đồng thời chị rất thân thiện, vui vẻ hòa đồng trong giao tiếp với mọi người và trong giải quyết công việc.

Trong viết phát triển chuyên môn, chị thường xuyên tự củng cố thêm về vấn đề kỹ năng, kỹ năng mềm trong giải quyết công việc chuyên môn; sẵn sàng góp ý, hỗ trợ đồng nghiệp giải quyết công tác chung của phòng.

Chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã từng được bầu chọn là nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của những năm trước (2014, 2015, 2016 v.v)