Là 01 kế toán lâu năm và nhiều kinh nghiệm, Chị Lý Thị Mai có kiến thức và kỹ năng vững vàng cho công việc đảm nhiệm; năng suất lao động cao nổi bật, đảm nhiệm được khối lượng lớn công việc hoặc đa dạng; chất lượng công việc ít sai sót, đáng tin cậy, có sáng kiến; có tinh thần trách nhiệm cao trong việc nhận và thực hiện nhiệm vụ; đồng thời có thái độ phục vụ và tinh thần hỗ trợ, hợp tác với đồng nghiệp.

Đáp ứng các yêu cầu về báo cáo quản trị, báo cáo kế toán tài chính liên quan của toàn trường theo yêu cầu của cấp quản lý HSU nói chung và tập đoàn nói riêng. Các báo cáo luôn đủ các tiêu chí được yêu cầu, phù hợp với nhu cầu quản lý của các cấp quản lý, đảm bảo được deadline của các báo cáo đưa ra.

Luôn phối hợp tốt, hỗ trợ nhanh chóng nhiệt tình với các thành viên trong đơn vị và các phòng ban nhằm đảm bảo công việc luôn được giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Hỗ trợ các đơn vị phòng ban khác về báo cáo quyết toán dự án, hỗ trợ và hướng dẫn phòng ban về việc chi đúng bản chất và hợp lý của các chi phí được phê duyệt theo ngân sách, cũng như phù hợp với các luật định đưa ra.

Bên cạnh đó, Chị luôn phấn đấu học tập, trau dồi kỹ năng để thực hiện hiệu quả công việc, phù hợp quy hoạch phát triển Nhà trường.