KỸ NĂNG

 • Có kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo
 • Tin học văn phòng
 • Khả năng logic và hiểu rõ, thực hiện chính xác các quy định, quy trình, quy chế
 • Khả năng làm việc với hệ thống thông tin quản lý
 • Kỹ năng giao tiếp & Kỹ năng sắp xếp công việc

GIẢI THƯỞNG

 • Giải nhì nhân viên tư vấn chuyên nghiệp –  ĐH Hoa Sen tổ chức
 • “Nhân viên tiêu biểu năm học 2012” có thành tích xuất xắc của trường ĐHHS
 • Giải đặc biệt cuộc thi Management Retreat – TTĐT tổ chức 2014
 • “Chuyên viên tư vấn hướng nghiệp” –  Hướng nghiệp Sông An 2019

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Quản lý học vụ, tư vấn hỗ trợ và cố vấn học tập cho sinh viên học tập tại trường.
 • Hướng dẫn quy định học vụ, quy trình chuyển ngành, chuyển trường, lập kế hoạch học tập
 •  Phối hợp các bộ phận trách nhiệm xử lý hồ sơ  sinh viên. Phối hợp với các Khoa, Phòng ban thống nhất về cách xử lý để nâng hiệu quả công tác phục vụ sinh viên.   
 • Xử lý công việc theo quy định, quy trình và luật lệ Đại Học Hoa Sen ban hành.
 •  Hướng dẫn, cố vấn và đồng hành cùng sinh viên trong những trường hợp báo động trong học tập. Đưa ra các giải pháp xử lý cải thiện tình hình học tập như tập huấn chuyên đề, tư vấn cá nhân hay theo nhóm và theo dõi tiến bộ trong học tập cho từng nhóm sinh viên gặp nguy cơ báo động đến tiến bộ học tập.
 • Phụ trách công việc  liên quan đến lễ trao bằng tốt nghiệp cho sv. Chuẩn bị thông tin về xét khen thưởng tốt nghiệp, lập danh sách đề nghị khen thưởng để trình lãnh đạo khoa duyệt.
 • Tiếp nhận, theo dõi việc giải quyết và thống kê kết quả giải quyết đơn, thư, khiếu nại…của sinh viên, phụ huynh gửi về Khoa