Anh Phạm Viết Anh Vũ bắt đầu công tác tại trường từ năm 2017. Trong suốt thời gian qua, anh luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được phân công và nổ lực phát huy các thế mạnh của bản thân vào công việc để góp phần vào sự phát triển của Trường Đại học Hoa Sen. Đồng thời, anh cũng luôn chủ động sắp xếp, xử lý giải quyết tốt công việc của cơ sở; phối hợp tốt với các bộ phận, đơn vị để vận hành hoạt động của cơ sở.