Gắn bó với Trường Đại học Hoa Sen trong suốt 13 năm qua, với vai trò chuyên viên phát triển ứng dụng ERP, anh Lương Trí Quân luôn chủ động, tích cực và hoàn thành tốt các dự án quan trọng lại hiệu quả cao như Quản lý Telesale phục vụ tuyển sinh, Chức năng Đại sứ HSU, Phản ảnh sinh viên trên Mobile App, Tích hợp hệ thống PS-BBB.