Anh Đỗ Vĩnh Trung, hiện là Thủ thư Thư viện (cơ sở Quang Trung 2) của Trường Đại học Hoa Sen. Sau hơn 5 năm làm việc và được phục vụ cho các nhu cầu đa dạng của bạn đọc, Thư viện nói chung, anh đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các bạn Sinh viên, Giảng viên và Nhân viên Nhà trường. Đó cũng chính là động lực, là niềm khích lệ to lớn dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể nhân viên Thư viện cũng như cá nhân anh Trung, với mong muốn mang lại những sự hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu và sáng tạo của Sinh viên, Giảng viên, Nhân viên Trường Đại học Hoa Sen.