Anh Bùi Hoàng Sơn đến từ TP. Hải Phòng, là Đội trưởng đội bảo vệ – Cơ sở Quang Trung 2. Anh đã công tác tại Đại học Hoa Sen từ 2015 đến nay.

Trong công tác bảo vệ và phục vụ anh luôn coi trọng tính kỷ luật, trách nhiệm. Nhân viên bảo vệ tại cơ sở được hướng dẫn thuần thục các công việc tại vị trí được giao. Anh đặc biệt coi trọng tính trung thực nên trong nhiều năm qua Giảng viên, nhân viên và sinh hiên tại trường luôn tin tưởng vào đội bảo vệ tại cơ sở.

Anh luôn chủ động phối hợp với các phòng ban, Phụ huynh, Sinh viên, Đơn vị liên hệ công việc để đạt hiệu quả cao và tạo hình ảnh tốt tại cơ sở. Anh chính là một trong những tấm gương tiêu biểu của người nhân viên luôn hết mình vì Nhà trường, Giảng viên, Nhân viên và Sinh viên.