ThS. Phạm Ngọc Châu
Giảng viên, Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa quốc tế

Tôi là Phạm Ngọc Châu, công tác tại Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa quốc tế (NN-VHQT) trong 8 năm với vai trò là Giảng viên. Năm 2020, tôi được Chương trình Ngôn Ngữ Anh phân công phụ trách công tác Cố Vấn Học Tập (CVHT) với mục tiêu gia tăng trải nghiệm SV và hỗ trợ các em nắm rõ chương trình đào tạo cũng như các quy chế đào tạo của Bộ Môn và của Khoa, từ đó chủ động hơn với việc học của mình. Sau khi tìm hiểu về trăn trở của SV trong học tập, vấn đề SV theo kịp lộ trình học, và nguyện vọng của SV đối với CT NNA và Khoa NN-VHQT, tôi đã cùng các thầy cô trong CT NNA xây dựng hệ thống thông tin cơ bản giúp SV nắm rõ lộ trình học và các yêu cầu học vụ liên quan, kịp thời giải đáp thắc mắc của SV nhằm giảm tình trạng SV bị chậm lộ trình học do không thể đăng ký môn học, động viên và hỗ trợ SV bị trễ tiến độ hoàn tất CTĐT. Sau hơn 2 năm thực hiện công tác, CVHT đã trở thành một dịch vụ hỗ trợ được nhiều SV tin cậy và tìm đến mỗi khi có vướng mắc trong quá trình học tại ĐHHS. SV hiểu rõ và thực hiện đúng quy chế đào tạo, đảm bảo SV học tập và tốt nghiệp đúng mục tiêu đề ra là động lực lớn đối với tập thể GV chúng tôi khi gánh vác công tác CVHT.