Chiến sĩ chống dịch, tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn trường tổ chức, chỉ huy phó chiến dịch Mùa hè xanh, giúp đỡ các SV khó khăn