Ngó Sen được xây dựng và phát triển trên tiêu chí lấy sinh viên làm gốc, từ đó gắn kết cộng đồng sinh viên với nhau. Trong năm qua cả team đã nỗ lực xây dựng chiến dịch và mang lại nhiều bài viết vui nhộn gắn liền với sinh viên qua đó làm nổi bật lên chất riêng của Đại học Hoa Sen chúng mình. Ngó Sen muốn nói lời cảm ơn rất nhiều đến tất cả mọi người đặc biệt là sinh viên Hoa Sen đã luôn ủng hộ bọn mình trong năm qua.