Tham gia Bếp ăn tình nguyện phục vụ bệnh viện chữa Covid từ tháng 6 – 9/2021 

Tham gia vận chuyển nông sản đến nhiều nơi trong thành phố từ tháng 8 – 10/2021

Tham gia đội ship thuốc, oxy, máy thở kịp thời đến các F0 là sinh viên, phụ huynh, giảng viên, nhân viên Đại học Hoa Sen và nhiều đối tượng F0 trong cộng đồng