Cô Nguyễn Thị Thanh Thanh có 15 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Đại học Hoa Sen. Cô hiện là giám đốc chương trình ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (Management Information Systems – MIS) tại Khoa Công nghệ thông tin.

Cô là người truyền cảm hứng cho sinh viên về ngành học MIS, đào tạo và nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ trong Kinh doanh cũng như phục vụ cho cộng đồng là những hoạt động yêu thích của cô. Đây cũng là một phần động lực thúc đẩy cô cùng nhóm giảng viên MIS xuất bản hai cuốn sách về Microsoft Excel và Access, nhằm phổ biến các kỹ năng sử dụng trên hai phần mềm này đến cộng đồng người sử dụng. Dù đến với công việc giảng dạy một cách tình cờ, nhưng cô đã chọn gắn bó vì được truyền cảm hứng và tin rằng “giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới” (Nelson Mandela)