1. Clip HSU chung tay chống dịch (3400k likes, 71k views)

2. Series: Sen Around

Dài 38 tập, mỗi tập trung bình 8 phút

Lượt view trung bình: ~3500 view (cao nhất: 13400)

Lượt like trung bình: ~350 like (cao nhất: 715)

3. Series: Sen Artist

Dài 30, mỗi tập trung bình: 5 phút

Lượt view trung bình: ~4000 view (cao nhất: 7800)

Lượt like trung bình: ~250 like (cao nhất: 756)