Chị Mỹ Linh là Thư ký Khoa Công nghệ thông tin, đã công tác tại Trường Đại học Hoa Sen hơn 4 năm. Chị phục vụ và hỗ trợ sinh viên trong các công tác nộp báo cáo, nộp các đề án thực tập với phương châm nhanh chóng, thuận tiện cho các bạn sinh viên.