Chị Dư Trần Ý Nhi hiện là Nhân viên của Khoa Thiết kế và Nghệ thuật tại trường Đại học Hoa Sen. Trước đây, chị đã từng làm việc tại công ty Sanyo Việt Nam với vị trí nhân viên kinh doanh hải ngoại (Overseas Sales Staff), vị trí Sales & Marketing Executive tại công ty Haier Vietnam và sau đó là Marketing Manager tại công ty AQUA Việt Nam.

Chị tốt nghiệp Đại học sư phạm và sau đó theo học các khóa chuyên ngành về Kinh doanh tiếp thị, Quan hệ công chúng và Quản trị thương hiệu (Brand Manager). Cảm thấy khá yêu thích lĩnh vực kinh doanh, cô quyết định tham gia chương trình đào tạo MBA tại Đại học Hoa Sen với mong muốn bổ sung kiến thức tổng hợp về Quản trị doanh nghiệp, trau dồi các kỹ năng quản trị độc lập và vận dụng kiến thức phù hợp thời đại công nghiệp 4.0.