Anh Trần Đại Đông Hiệp làm việc tại trường Đại học Hoa Sen từ năm 2009 với vị trí Chuyên viên thiết kế đồ họa. Anh Hiệp có thời gian hơn 10 năm gắn bó với Hoa Sen tại Trung tâm MF (Head Office của NIIT), Phòng Truyền thông, Phòng Tuyển sinh và Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm sinh viên.

Trong suốt thời gian công tác, anh Hiệp là một nhân viên luôn chu toàn trách nhiệm của mình và có nhiều đóng góp hiệu quả vào công tác của Nhà trường. Đầu năm 2021, anh Hiệp được khen thưởng đột xuất từ Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Hoàng do có kết quả làm việc ngoài mong đợi.