Thầy Lê Ngọc Đức tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Quản Trị Kinh Doanh (MBA) và có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý dự án trước khi Thầy theo đuổi sự nghiệp giảng dạy tại trường Hoa Sen vào năm 2009. Chuyên môn của Thầy bao gồm Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Tế Ứng Dụng và Chính Sách Công.


Thầy còn nắm giữ vài trò là cố vấn/huấn luyện viên cho Nhóm BTF (Business Team & Friends Group). Nhóm BTF được thành lập để giúp sinh viên trau dồi kiến thức và kinh nghiệm thông qua các dự án thực tế.

 Các hoạt động của Thầy Đức luôn mang tiêu chí kết hợp kiến thức và thực tế để tăng giá trị học tập và làm việc dành cho các em sinh viên.